Yüklemede
 
 
 

Aşura; yaratılış sırrı

Muharrem ayının onuncu günü – Aşura günü olarak meşhurdur – İslam kültüründe en büyük matem ve yas günü sayılır. 10 Muharrem 61- 10 Ekim 680 tarihinde Peygamber (s.a.a)’in Ehl-i Beyt(a.s)’ine büyük cefa gerçekleşmiş ve İmam Hüseyin b. Ali (a.s) yüzü aşkın aile ve dostlarıyla birlikte acı bir şekilde şehit edilmiştir. Küfe halkının daveti üzerine, onların yardımıyla zulmün kökünü kazımak için Küfe şehrine yönelen İmam Hüseyin (a.s), Küfe şehrine ulaşmadan önce, Küfe halkının sözünde durmamaları neticesinde “Kerbela topraklarında” düşmanları tarafından kuşatma altına alındı. İmam Hüseyin (a.s), aile efradı ve dostları zillete boyun eğmeye yanaşmadıkları ve Yezidin gasıp ve zalim hükümetini kabul etmedikleri için susuzluk yangısıyla son fertlerine kadar yiğitçe savaşarak şahadete erdiler. Geride kalan İmam Hüseyin(a.s)’in aile efradı ise zulmün ordusu tarafından esir alındı.

Aşura; enbiya ve salihlerin yas ve matem günü
Aşura’nın musibeti o kadar büyük ve içler acısıdır ki olayın gerçekleşmesinden önce ve sonra nebiler, salihler ve iyi amel sahipleri onun anısıyla ağlamış ve yas tutmuşlardır. İmam Bakır (a.s)’dan rivayet edilen bir hadiste İmam (a.s) şöyle buyurmuşlardır: “Ümmü Seleme Peygamber (s.a.a)’in yanına geldi ve Hüseyin (a.s)’i Peygamber (s.a.a)’in göğsü üzerinde oturmuş ve Peygamber (s.a.a)’i de ağlar bir vaziyette gördü. Peygamber (s.a.a) Ümmü Seleme’yi görünce şöyle buyurdular: “Ey Ümmü Seleme! Şuanda Cebrail (a.s) bana bu evladımın öldürüleceğini söyledi…” İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuşlardır: “ Aşura Hüseyin (a.s)’in yaranları arasında ölü olarak yere düştüğü ve yaranlarının da onunla birlikte öldürülerek yere düştüğü bir gündür; öyle ki onun yaranları düşmanın zulmünden üryandılar…” İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuşlardır: “Aşura gününde yas tutup ağlayan herkesi Allah-u Teâlâ kıyamet gününde mesrur ve mutlu kılar...”

Aşura; Ehl-i Beyt (a.s) takipçilerinin matem günü
Peygamber (s.a.a)’in Ehl-i Beyt’i (a.s) takipçileri, kendi rehber ve kılavuzlarına tabi olarak on dört asırdan buyana bu günün anısını canlı tutarlar; bu günde mateme bürünürler; eza meclisleri düzenlerler; Aşura şehitlerine ağlarlar ve İmam Hüseyin(a.s)’i ziyaret ederler. Emevi ve Abbasilerin zulüm ve sulta dönemlerinde, Ehl-i Beyt (a.s) düşmanları ve zalimler İmam Hüseyin (a.s) için yas ve matem meclislerine resmi olarak ve halk düzeyinde izin vermiyorlardı; ne var ki Şialar güç ve fırsat buldukça Aşura gününde geniş çapta görkemli matem meclisleri düzenlemişlerdir. Şuanda bile Şialar bu günün adabına riayet etmektedirler. Örneğin, yas ve matem haline bürünmek, lezzet veren şeylerden kaçınmak, bu günde çalışmamak, ev için erzak tedarikinde bulunmamak, ağlayıp mateme bürünmek, öğleye kadar bir şeyler yemek ve içmekten kaçınmak ve Ziyareti Aşura okumak ve…

Aşura; özürlük ve direnmenin simgesi
Aşura – büyük matem ve yas günü olmasıyla birlikte – geçmişten günümüze değin hak ve batıl savaşının tecellisi ve din ve inanç yolunda fedakârlık etme unvanıyla tanınmış ve gerek Müslüman, gerekse Müslüman olmayan özgür insanlara ilham kaynağı olmuştur. Bu günde İmam Hüseyin b. Ali (a.s) az ama imanlı, heybetli, izzet sahibi ve görkemli yaranlarıyla nasıl Yezidin taş kalpli ve katı yürekli askerleriyle mukabele edip Kerbelayı ölümsüz aşk, yiğitlik ve özgürlük sahnesine dönüştürmüşlerse, dünya özgür insanları da aynı şekilde zalim ve gasıplarla savaşmak için sayıca az olup olmadıklarına bakmaksızın ölüme koşmuşlardır. Her ne kadar Aşura bir gündür ama sonsuza değin yansıma bulmuş ve gönüllerin derinliklerinde öyle bir etki bırakmıştır ki aynı günde zulüm ve zalimlerle savaşmak için – Hüseyin (a.s)’in isminden ilham alarak - peş peşe kıyamlar gerçekleşmiştir.

Aşura Sitesi; Hüseyni Kültürü Ansiklopedisi
Aşura Sitesi – Ehl-i Beyt Portalına bağlı siteler toplamı – Hüseyni Kültürü Unsur ve Öğretileri Ansiklopedisini dünya ilgililerine sunar. Bu sitede kavram, makale, kitap, şiir ve metinler; İmam Hüseyin (a.s), aile efradı ve yaranları hakkında görüntüler bütününü içeren Aşura Kıyamı, Hakikat ve Şahsiyetleri Tanıma, Ehl-i Beyt (a.s) Düşmanları, Aşura’nın İslam ve Dünya Tarihinde Yarattığı Etkileri ve bunlarla alakalı tüm konular sunulmakta ve günden güne de geliştirilmektedir.
Seçilmiş Şahsiyetleri Tanıyalım
Hz. Ebu’l-Fazl’il-Abbas (a.s)’ın Hayatına Kısa Bir Bakış:
Hz. Ebu’l-Fazl (a.s)’ın babası, tarihin anlatarak bitiremediği büyük insan, İslam’ın reşit kahramanı Ali b. Ebu Talib (a.s)’dır. Bilindiği gibi bu büyük zat yeryüzünde en değerli ve eşi bulunmayan bir evde, yani Allah’ın evinde (Kâbe-i Muazzama’da) dünyaya gözlerini açmıştır. Öyle ki Ulu’l- Azm peygamberlerinden olan Hz. İsa (a.s)’ın annesi Meryem (a.s) çocuğunu dünyaya getireceği zaman Beyt’ül- Mukaddes’te bulunduğu halde kendisine şöyle nida
Aşura İçerikli Makaleler
ALLAH RASULÜ HÜSEYİN'İNE AĞLIYOR -1-
ALLAH RASULÜ HÜSEYİN'İNE AĞLIYOR               Bazen neden 1400 yıl sonra hâla acı verici bir olay için ağlıyorsunuz denildiğinde şöyle bir cevap veriyorum: Biz o yüce insan için şehadetinden sonra ağlıyoruz fakat sevgili Peygamberimiz daha şehit olmadan önce ağlamıştır. Dolayısıyla Hüseyin’e (a.s.) ağlamak peygamber efendimizin bir sünnetidir. Hasırdan hurma çekirdeğine kadar sünnetlere bağlı olan bazı kardeşlerimiz neden
Seçilmiş Soru ve Cevaplar
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved