درحال بارگزاري
درباره این سایت


پورتال مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام ضمن حرکت در مسیر توسعه و گسترش سایتهای شیعی بر آن است تا با معرفی پایگاه های اینترنتی شیعه به کاربران خود امکان دسترسی آسان شیعیان سراسر جهان را به پایگاه های اینترنتی مروج علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام فراهم کند.

سایت راهنمای جامع سایتهایی شیعی به معرفی پایگاه های اینترنتی شیعیان در سراسر جهان به تفکیک موضوعات ، زبان های مختلف و کشورهای گوناگون و با رویکردی جدید و کاربردی پرداخته و سعی دارد این پایگاه ها را در تمامی جهان شناسایی و به حداکثر زبان های ممکن دنیا به دوستداران اهل بیت علیهم السلام معرفی کند.

لازم به ذکر است که مسئولیت مطالب منتشره در این سایتها بر عهده خود سایتها بوده و نشانه دیدگاه های مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام نیست.

 

شمامعرفی کنید
نام شما :
کشور شما :

پست الکترونیک شما :

نام سایت معرفی شده :

آدرس سایت معرفی شده :
زبان سایت معرفی شده :

توضیحات :

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved