• تاريخ: چهار شنبه 28 ارديبهشت 1390

نظر دين اسلام و يهود و مسيح را در مورد كيفيت عقد ازدواج بيان فرمائيد؟


           

پاسخ :در اسلام مسأله‌ي ازدواج يكي از مسائل مهم و اساسي بيان شده است. و براي آن ارزش و قداست خاصي در نظر گرفته شده، اما چون پرداختن به جايگاه نكاح در دين اسلام خارج از بحث است فلذا به همين مقدار اكتفا كرده و ارد بحث خود مي‌شويم.

و اما كيفيت عقد ازدواج

الف) دين مبين اسلام

در دين مبين اسلام براي هر دو نوع ازدواج (دائم و موقت) شرايط و قوانين خاصي بيان شده است. كه مي‌توان از جلمه‌ي آنها به موارد زير اشاره كرد.

1 . بكار بردن الفاظ مخصوص.

ازدواج دائم: زن بايد بگويد زوجتك نفسي علي الصداق المعلوم بعد مرد بگويد قبلت التزويج.[1]

ازدواج موقت: زن بايد بگويد زوجتك نفسي في المدة المعلومة علي المهر المعلوم بعد مرد بگويد قبلت.[2]

2 . بالغ و عاقل بودن عقد كننده (طرفين).

3 . تعيين مهر.

4 . تعيين مدت مدت در عقد موقت.[3]

البته لازم به ذكر است كه براي كسب اطلاعات بيشتر و دقيق‌تر از آن شرايط مي‌توان علاوه بر رساله‌هاي علمية‌ آيات عظام به كتب زير مراجعه كرد.

منهاج الصالحين، سيدعلي سيستاني، ج 2.

هداية العباد، شيخ لطف الله صافي، ج 2.

صراط النجاة، ميرزا جواد تبريزي، ج 2.

النهايه، شيخ طوسي، ص 450-507.

شرايع الاسلام، محقق حلي، ج 2.

ب) دين يهود:

در دين يهود نيز ازدواج داراي قوانين و مقررات خاصي است كه از جملة آنها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد.

1 . تعيين مهر[4]

2 . رعايت تشريفات خاص.[5]

3 . انجام مراسم در معبد.[6]

ج) دين مسيحيت

كتب مربوط به عهد جديد نه تنها راجع به احكام ازدواج ساكت هستند بلكه از پرداختن به موضوعاتي چون تعيين مهر و شرايط ازدواج نيز خودداري كرده‌اند.[7] اما آنچه مسلم است اين است كه در دين مسيحيت ازدواج داراي شرايط و مقررات زير مي‌باشد.

1 . انجام مراسم ازدواج در كليسا.

2 . طي تشريفات خاص.

3 . حضور كشيش.[8]

منابع جهت مطالعه بيشتر:

1 . واتيكان، مصطفي بروجردي.

2 . اخلاق در شش دين جهان، ورنر.

3 . الجنس في اديان العالم، حيفري بارندر، ترجمه نورالدين البهلوي.

قال رسول الله ـ صلي الله عليه و آله ـ:

دو ركعت نماز شخص متأهل بهتر است از مرد مجردي كه شبها به عبادت و روزها را روزه‌دار است.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . مختصر الاحكام، سيد گلپايگاني، دارالقرآن الكريم، 1414 هـ . ق، احكام نكاح، مسأله 505.

[2] . همان، مسأله 506.

[3] . همان، مسأئل 504 و 505 و 506.

[4] . به سوي اسلام يا آيين كليسا، مصطفي زماني، انتشارات پيام اسلام، 1369 هـ‌ . ش، ص 298.

[5] . همان.

[6] . خلاصه اديان در تاريخ دينهاي بزرگ، دكتر محمدجواد مشكور، انتشارات شرق تهران، ص 143.

[7] . به سوي اسلام يا آيين كليسا، مصطفي زماني، انتشارات پيام اسلام، 1369ه.ش، صفحه 296.

[8] . خلاصه اديان در تاريخ دينهاي بزرگ، دكتر محمد جواد مشكور، انتشارات شرق تهران، صفحه 178

..............................................................

منبع:

www.ngoic.com

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved