• تاريخ: چهار شنبه 28 ارديبهشت 1390

لطفا براي من نقاط اختلاف اسلام و مسيحيت را بيان نمائيد؟


           

 در رابطه با اسلام و مسيحيت بايد بگوئيم اين دو، از اديان ابراهيمي هستند و مانند ساير اديان توحيدي، مردم را به سوي يکتا پرستي دعوت کرده اند، با اين تفاوت که تا قبل از اسلام هر يک از  اديان به برهه خاصي از زمان اختصاص داشت و زمينه ساز دين بعد از خود بوده است ، چنانکه حضرت موسي بشارت حضرت عيسي را به قوم خود مي داده است و مسيحيت نيز زمينه ساز اسلام بوده و ظهور حضرت محمد(ص) به عنوان پيغمبر بعدي توسط حضرت عيسي(ع) بشارت داده شده بود، اما دين مسيح در طول تاريخ دستخوش حوادث و تغييرات و انحرافاتي شد تا به امروز رسيد و آنچه امروز بعنوان دين مسيحيت مطرح است چيزي جز يک دين تحريف شده نيست که تمام اصول و مباني آن دستخوش تحريف شده است و مسلم است که اسلام با اين آئين تحريف شده در بسياري جهات اختلاف دارد که ما در اينجا تنها به بعضي از اين موارد اشاره مي کنيم: 1ـاختلاف در توحيد و تثليث:  اسلام به سوي توحيد دعوت مي کند اما مسيحيت محرف به سوي اقانيم ثلاثه (پدر و پسر و روح القدس) و تثليث را عين توحيد و توحيد را عين تثليث مي خواند . 2ـاختلاف در نبوت:  مسيحيت تحريف شده، حضرت محمد(ص) را به عنوان خاتم پيامبران الهي قبول نمي کند. 3ـمسيحيت محرف عقيده دارد که حضرت مسيح(ع)به صليب آويخته شد تا گناهان آدميان بخشيده شود. اما قرآن مي فرمايد: حضرت مسيح به صليب آويخته نشد و به قتل نرسيد. 4ـمسيحيان امروز عقيده دارند که خداي پدر، حساب مردم را به خداي پسر واگذار نموده است زيرا فرزندان آدم را بهتر درک مي کند و اين مخالف با تعليمات اسلام است. 5ـ دعوت مسيحيان به: اعتراف به گناهان نزد پدر روحاني که يکي از مسائلي است که اسلام آنرا نفي مي کند و اعتراف به گناهان را تنها در پيشگاه خداوند بزرگ مجاز مي شمارد. 6ـدر بسياري از احکام عبادي و اجتماعي و ... اين دو آئين با هم اختلاف دارند. خلاصه کلام اينکه نقاط اختلاف بين اسلام و مسيحيت تحريف شده بسيار زياد است و بيان آن در اين فرصت کوتاه نمي گنجد براي اطلاع بيشتر به کتب مفصل رجوع نمائيد.

 جواب با استفاده از کتاب: مقارنة الاديان المسيحية، تأليف الدکتور احمد شلبي‏، تهيه شده است.

........................................................

منبع:

www.ngoic.com

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved