• تاريخ: چهار شنبه 28 ارديبهشت 1390

فلسفه صليب در دين مسيح چيست


           

پاسخ:بين عده‏اي از يهوديها و مسيحي‏ها در زمان پيامبري حضرت عيسي(ع) اختلاف و دشمني بوده است و با حضرت عيسي دشمني مي‏كرده‏اند. يهودیان گفتند ما در يك تهاجم حضرت عيسي را گرفتيم و كشتيم و براي اينكه زجر بيشتر بدهند چوبي به شكل صليب ساختند و پاها و دست‏هاي عيسي را به آن بستند و اورا كشتند و بعد از آن حادثه، مسيحيان آن شكل صليب را به عنوان يك سمبل براي خود مقدس دانسته ودر كليسا و همه جا همراه خود دارند تا آن خاطره و فدا شدن حضرت عيسي را زنده نگه دارند. البته در اسلام اين نظريه و شكل صليب واعتقاد به آن مقبول نيست. و ما معتقديم حضرت عيسي را خداوند به آسمان‏ها برد و هنوز زنده است و آنها خيال كردند كشته شده است; اين سخن قران درسوره‏ئ نسا آيات 158 و 157 است.

......................................................

منبع:

www.ngoic.com
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved