• تاريخ: چهار شنبه 28 ارديبهشت 1390

نظر قرآن در رابطه با دیگر ادیان چیست؟


           

پاسخ: قرآن کریم اهل کتاب را به رسمیت می شناسد و برای آنان احکام ویژه ای قائل است و مادامی که با مسلمین در صلح باشند می توانند با آزادی کامل در مراسم و عمل به شریعت خود در میان مسلمانان زندگی کنند و کسی حق تعرض به آنان را ندارد و اهل کتاب عبارتند از مسیحیت، یهودیت، مجوسیت، صابئین. اما بهائیت که فرقه ای ضالّه و گمراه و ساخته دسیسه استعمار قدیم و انگلیسی ها هستند نه اهل کتاب هستند و نه اهل اسلام و نه جایگاهی در بین مسلمین دارند افرادی هستند که نوعا عامل بیگانه و جاسوس هستند البته به صرف عقیده مورد تعرض قرار نمی گیرند ولی رسمیتی هم ندارند.[i]

........................................................................

منبع :

 پایگاه حوزه5259-1، 5259-1

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved