• تاريخ: چهار شنبه 28 ارديبهشت 1390

در مورد نسبتي كه مسيحيان به حضرت عيسي(ع) مي‏دهند ، توضيح بفرماييد


           

مسيحيان، حضرت عيسي(ع) را (ابن) يعني پسر خدا مي‏دانند و قائل به اقانيم ثلاثه هستند و او را جزئي از خدا مي‏دانند و مي‏گويند روح خدا در او دميده شده، پس شعبه‏اي از خدا است. لذا در قرآن خطاب به مسيحيان مي‏فرمايد: "يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم و لا تقولوا علي اللَّه الاّ الحقّ انّما المسيح عيسي بن مريم رسول اللَّه و كلمته القاها الي مريم و روح منه فآمنوا باللَّه و رسله و لا تقولوا ثلاثه انتهوا خيراً لكم انّما اللَّه اله واحد سبحانه أن يكون له ولد؛(1) اي اهل كتاب(علماي نصارا)! در دين خود غلوّ نكنيد و اندازه نگه داريد و درباره خدا جز به راستي سخن نگوييد. مسيح، عيسي پسر مريم، رسول خدا و كلمه الهي است كه خدا او را به مريم عطا كرده است. پس به خدا و پيامبرانش ايمان بياوريد و نگوييد (أب و ابن و روح القدس) و دست از اين حرف برداريد. اين براي شما بهتر است. خدا يكي و يگانه است. او پاك و منزه است از اين كه فرزندي داشته باشد". نكته جالب توجه اين است كه در قرآن اغلب جاهايي كه از عيسي(ع) سخن به ميان آورده، به صورت عيسي بن مريم (عيسي پسر مريم) آمده تا با آن چه كه مسيحيان مي‏گويند كه عيسي پسر خدا است، مقابله كند و آن را مردود بدانند.

 پي نوشت‏ها: 1. نساء (4) آيه 171.

...................................................................

منبع:

www.ngoic.com

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved