• تاريخ: سه شنبه 11 بهمن 1390

اگر انسان همان طور که از دیدن باغ و گلستان لذت می برد ، از نگاه کردن به چهره زن لذت ببرد؛ آیا این کار حرام است و مصداق لذت به حساب می آید؟


           
پرسش

اگر انسان همان طور که از دیدن باغ و گلستان لذت می برد ، از نگاه کردن به چهره زن لذت ببرد؛ آیا این کار حرام است و مصداق لذت به حساب می آید؟

پاسخ

همه مراجع: اين گونه نگاه‏ها، چون جنبه لذت جنسى دارد، جايز نيست.(1)

.............................................................................................................................................

(1) آيت‏الله مكارم، استفتاءات، ج 1، س 799 آيت‏الله تبريزى، صراط النجاة، ج 5، س 1274 دفتر همه مراجع.

منبع: احکام نگاه وپوشش ؛سید مجتبی حسینی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved