• تاريخ: سه شنبه 19 مهر 1390

راه محو کردن برگه هایی که آیات قران بر روی آن نوشته شده ، چیست؟


           

پرسش :

 راه محو کردن برگه هایی که آیات قران بر روی آن نوشته شده ، چیست؟ جوابهمه مراجع: يكى از سه راه ذيل پيشنهاد مى‏شود: 1. آنها را در مكانى دفن كنيد. 2. در آب جارى مانند رودخانه بريزيد. 3. به مراكزى تحويل دهيد كه از آنها براى ساختن كارتن و مانند آن استفاده مى‏كنند.(1)

 پى‏نوشت‏ (1) مكارم، استفتاءات، ج 1، س 76 تبريزى، استفتاءات، س 1953 خامنه‏اى، اجوبه، س 163 و 162 و 165 و دفتر: همه. 

.................................................................................................................

كد:131/1

منبع:پرسش و پاسخهاي دانشجويي
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved