• تاريخ: سه شنبه 19 مهر 1390

آیا استفاده از اسمای متبرکه در روزنامه ها ومجلات کشور- با توجه به مصارف غیر مطبوعاتی از آن- صحیح است؟


           

پرسش :

 آیا استفاده از اسمای متبرکه در روزنامه ها ومجلات کشور- با توجه به مصارف غیر مطبوعاتی از آن- صحیح است؟  

جواب:

امام و مكارم: چاپ و نشر آنها ممنوع نيست ولى از انداختن آنها در جاهايى كه موجب هتك مى‏شود، بايد خوددارى شود.(1)

پى‏نوشت‏ 

(1) امام، استفتاءات، ج 1 س 308 مكارم، استفتاءات، ج 2، س 86.

..................................................................................................

كد:131/1

منبع:پرسش و پاسخهاي دانشجويي 
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved