• تاريخ: سه شنبه 19 مهر 1390

بودن قران همراه جنب چه حکمی دارد؟


           

 پرسش :

 بودن قران همراه جنب چه حکمی دارد؟ جوابهمه مراجع: همراه داشتن قرآن براى جنب اشكال ندارد ولى مكروه است.(1)

پى‏نوشت‏ 

(1) همان، م 653.

.....................................................................................................................

كد:131/1

منبع:پرسش و پاسخهاي دانشجويي 
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved