• تاريخ: سه شنبه 19 مهر 1390

دست زدن به ترجمه قران بدون طهارت چه حکمی دارد؟


           

پرسش :

 دست زدن به ترجمه قران بدون طهارت چه حکمی دارد؟

جواب:

  همه مراجع: مس ترجمه قرآن- به هر زبانى كه باشد اشكال ندارد.(1)  تبصره. اگر در ترجمه قرآن، خود كلمات قرآن و يا نام خدا (به هر زبانى كه باشد) به كار رفته باشد، نبايد به آن كلمات بدون طهارت دست زد. البته در مورد نام خدا برخى احتياط واجب و عده‏اى احتياط مستحب كرده‏اند.

پى‏نوشت‏ (1) همان، م 317. 

...................................................................................................................

كد:131/1

منبع:پرسش و پاسخهاي دانشجويي

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved