• تاريخ: سه شنبه 19 مهر 1390

آیا مس کردن نقش آرم جمهوری اسلامی ایران – که روی نامه ها و بلیتهای اتوبوس و... وجود دارد – حرام است؟


           

پرسش :

 آیا مس کردن نقش آرم جمهوری اسلامی ایران – که روی نامه ها و بلیتهای اتوبوس و... وجود دارد – حرام است؟

جواب

  آيات عظام امام، تبريزى، سيستانى، صافى، وحيد و نورى: بنابر احتياط واجب بدون طهارت مس نكنند.(1)  آيت‏الله خامنه‏اى: چنانچه در نظر عرف اسم جلاله محسوب و خوانده شود، مس آن بدون طهارت حرام است.(2)  آيات عظام فاضل و مكارم: اشكال ندارد ولى بهتر است آن را مس نكنند.(3)  آيت‏الله بهجت: مس آن، بدون طهارت جايز نيست.(4)

 پى‏نوشت‏ (1) آيت‏الله تبريزى، صراط النجاة، ج 5، س 987 امام، استفتاءات، ج 1، وضو، س 80 آيت‏الله صافى، جامع الاحكام، ج 1، س 53 و 54 و دفتر: آيت‏الله سيستانى، آيت‏الله وحيد و آيت‏الله نورى. (2) آيت‏الله خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 157. (3) آيت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 184 آيت‏الله مكارم، استفتاءات، ج 2، س 75. (4) دفتر آيت‏الله بهجت. 

..................................................................................................................

كد:131/1

منبع:پرسش و پاسخهاي دانشجويي

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved