• تاريخ: سه شنبه 4 خرداد 1389

هيأت هاي مذهبي؛ بيم ها و اميدها


           
تهاجم فرهنگي روز به روز ابعاد تازه تري پيدا مي كند؛ دشمن هر روز با استفاده از انواع دستاوردهاي نوين مانند ماهواره، اينترنت، مجلات مبتذل، رمان هاي منحرف كننده و ... ايمان جوانان و نوجوانان را كه از مهمترين سرمايه هاي جامعه اسلامي ما مي باشند مورد هدف قرار داده است و متأسفانه دراين كار موفقيت هاي بسياري هم داشته است، چه بايد كرد؟ عده اي جاهلانه يا عامدانه اين شبيخون را «توهم» مي دانند، عده اي به صورت فردي دست به مقابله زده اند و عده اي نيز قرار است بعد از «خودسازي» كاري كنند! و در نهايت گروهي ديگر مأيوسانه فقط زبان به لعن و نفرين گشوده اند؛ بدون اين كه كمترين اقدامي انجام دهند. به هر حال روشن است كه از طرفي كار فردي جوابگو نخواهد بود و از طرف ديگر اميد بستن به مراكز دولتي ساده لوحانه است پس چه بايد كرد؟

بي شك هيئات مذهبي هفتگي با محوريت مساجد بهترين سنگر و مستحكمترين دژ در مقابل تهاجم فرهنگي مي باشند. همه ما كما بيش شاهد بوده ايم گرايش به فساد و انحراف در كساني كه به نوعي با اين هيئت ها ارتباط تنگاتنگ داشته اند بسيار كمتر از ديگران بوده است. از اين رو مناديان اباحي گري در سال هاي اخير با نشانه گرفتن اين مراكز حساس و تأثيرگذار و با القاي انواع شبهات، سعي در به ركود كشيدن اين مراكز داشته اند.

از سوي ديگر نمي توان آفاتي را كه كمابيش دامنگير اين مراكز مذهبي شده است ناديده گرفت؛ آفاتي كه بر اثر افراط و تفريط ها و گاهي به خاطر بينش بعضي از گردانندگان اين هيئات موجب شده است كه آثار مورد انتظار از اين مراكز گرانقدر چندان برآورده نشود. البته بيان دقيق ثمرات، آفات و بايد ها و نبايدهاي ميئات مذهبي احتياج به مقاله مبسوطي دارد و مي تواند موضوع خوبي براي يك پايان نامه باشد. آن چه در ذيل مي خوانيد مرور اجمالي آفات اين مراكز است. هر چند به خاطر طولاني نشدن اين نوشته از ذكر نقاط مثبت بسيار آن صرف نظر كرده و آن را به فرصتي ديگر موكول مي كنيم.

 آفات هيئات مذهبي:

1. مداحي:

1-1. سبك مداحي؛ چند سالي است كه تعداد محدودي از مداحان كه شايد نيت خوبي هم داشته باشند سبك هاي مداحي خود را از خوانندگان مبتذل ايراني، تركيه اي و هندي مي گيرند به نوعي كه افراد آشنا به آن سبك ها به راحتي تشخيص مي دهند كه اين سبك، سبك فلان خواننده منحرف است. البته مداحي، نوعي هنر متعهد است و انتظار اين كه مدحي حتما بدون صداي زيبا خوانده شود منطقي به نظر نمي رسد؛ ولي سخن در اين است كه آن مداح با كدام اجازه شرعي نوار فلان خانم يا آقاي مبتذل خوان را گوش مي كند تا بتواند شعر خود را در قالب آن سبك بريزد. مگر نه اين است كه هدف وسيله را توجيه نمي كند. چرا خود اين آقايان ذوق به خرج نمي دهند تا سبك خاصي را ابداع كنند؟

2-1. نپرداختن به ادعيه؛ ادعيه اهل بيت، گنجينه هاي گران قيمتي هستند كه با تلاش زايد الوصف عالمان پيشين در طي قرون متمادي حفظ شده و به دست ما رسيده است؛ ادعيه اي كه عرفان ناب، اخلاق و تربيت ديني در آن موج مي زند؛ ولي به خاطر آشنا نبودن تعداد بسياري از مداحان با زبان عربي، به اين ادعيه ارزشمند كمتر توجه مي شود و به جاي آن بازار شعرهاي عاميانه بعضا كم محتوا و سست، بسيار داغ است. از تبعات منفي اين روش مي توان به موارد بسياري تغيير ذائقه هاي رواني مردم و محروم ماندن از فضايل فراوان ادعيه اشاره كرد.

با اين وجود، تراه از ميان بردن اين آفت در دست روحانيت است؛ پيشنهاد حقير اين است كه در مراكزي مانند سازمان تبليغات، قسمت هايي براي تربيت مداح احداث شود (در بعضي از شهرها اين مراكز داير شده است) و براي جوانان مشتاق به مداحي دروسي مانند صرف و نحو، تفسير قرآن و شرح ادعيه، تاريخ اهل بيت و احكام وبعي از دروس لازم به صورت فشرده آموزش داده شود (البته اگر اين دوره در اردوهاي تابستاني انجام شود با استقبال بهتر و بيشتري قرار مي گيرد).

3-1. روضه هاي جعلي؛ يكي ديگر از آفاتي كه همه شما تا حدود زيادي با آن آشنا هستيد، رواج روضه هاي ساختگي براي تحت تأثير قرار دادن مستمعين است؛ روضه هاي ساختگي يا به قول شهيد مطهري (زهر ماري)؛ موجب تحريف بسياري از وقايع عاشورا مي شود. شهيد علامه مطهري در كتاب حماسه حسيني به طور تفصيلي به اين مطلب پرداخته است.

1. نپرداختن به نقاط نوراني كربلا؛ يكي از كم توجهي هاي بعضي از روضه خوان ها چه روحاني و چه غير روحاني است كه فقط نقاط غمناك و تاريك كربلا را مي بينند، همان بينشي كه ملايكه معترض در ابتداي خلقت حضرت آدم داشتند و حال آن كه سواي فضاحت هاي دشمنان امام حسين(ع) در مقابل اقيانوسي از ايثار، معرفت، عرفان و حماسه موج مي زند. ثمره بيان اين نقاط نوراني از لحاظ تربيتي اگر بيش از نقاط تاريك كربلان نباشد كمتر هم نيست.
 
رسوم عزاداري

2.آفات «علم»

2-1. يكي از نشان هاي عزاداري در بسياري از هيئت هاي مذهبي حمل علم آهني است؛ اگر چه حمل علم به نظر اكثر مراجع كار مغاير با شرع نمي باشد ولي چند سالي است كه در بعضي جاها اين وسيله ابزاري در دست عده اي با نيت هاي ناخالص شده است؛ به عنوان نمونه:

در بعضي از مناطق علم هايي است كه مردم معتقدند كه اين علم ها به جوش مي آيند و حامل خود را به دنبال خود مي كشند و هر وقت اين علم به كسي حمله كرد آن شخص، فرد بي ديني است. جالب اين كه اين علم ها هميشه در دست افراد معلوم الحال به جوش مي آيند و در خيلي از مواقع به افراد مؤمن و معتبر حمله مي كنند!

3.«قمه زدن»

از برنامه هايي كه هيچ ارتباطي با اهداف امام حسين(ع) ندارد، تيغ، قمه و قفل زدن است. مقام معظم رهبري در اين باره مي فرمايد: «در قديم الايام در بين طبقه عوام الناس معمول بود كه روزهاي عزاداري به بدن خودشان قفل مي زند بعد هم در مذمت اين كار، بزرگان و علما گفتند و بر افتاد، ولي حالا باز هم شروع كرده اند. قمه زدن هم همين طور است اين كار، كار غلطي است. يك عده قمه ها را بگيرند، به سرهاي خودشان بزنند و خون ها را بريزند كه كه چه شود؟ كجاي اين حركت، عزاداري است. (حوزه و روحانيت، ج 2، ص 173.)

استاد شهيد مطهري در مورد تاريخچه قمه زني مي فرمايد: «قمه زني و بلند كردن طبل و شيپور از ارتدوكس هاي قفقاز به ايران سرايت كرد و چون روحيه مردم براي پذيرفتن آنها آمادگي داشت همچون برق در همه جا دويد.» (جاذبه و دافعه علي(ع)، ص 165.)

4.«موسيقي»

يكي ديگر از كارهايي كه با فرهنگ عاشورا مناسبت ندارد ترويج موسيقي است؛ موسيقي از ساده ترين شكل آن يعني طبل و ني و شيپور شروع شده و امروزه به ارگ و ... رسيده است. اين همان برنامه اي است كه در طول مدت هاي مديدي در كليساها انجام مي شد (و بعدها از قفقاز وارد ايران شد) هدف مسيحيان از اين كار، ايجاد جاذبه براي كليساها مي باشد؛ ولي با توجه به پتانسيل هاي جذاب دين، هيچ نيازي به اين جاذبه هاي كاذب نيست؛ به ويژه اين كه مقام معظم رهبري فرمودند: «ترويج موسيقي با آرمالن هاي بلند انقلاب اسلامي سازگار نيست.»

نكته اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه اين آفات به مرور زمان به صورت فرهنگ و سنت در آمده است و از ميان برداشتن آنها احتياج به طول زمان و تأكيد فراوان دارد؛ بنابراين برخورد با اين آفات بايد بسيار دقيق، هوشيارانه و بدون ايجاد تنش باشد. نكته ديگر اين كه هيئات مذهبي با دارا بودن آفات نسبتا زياد، هنوز از بي نظيرترين مراكز مذهبي، جهت حفظ و تقويت ايمان مردم و افزايش معرفت آنهاست. حال اگر بتوان با يك برنامه منسجم ضمن بالا بردن بينش مسؤولان هيئات، ذاكرين اهل بيت و در نهايت توده مردم، اين آفات را كاهش داد مي توان تأثير اين هيئت ها را تا چندين برابر افزايش داد. به ويژه در صورتي كه بتوان هيئات مذهبي را به صورت نظام يافته با هم مرتبط كرد تا همه آنها همانند اعضاء يك بدن، اهداف مشخص و متعددي را دنبال كنند؛ هر چند اين عمل مشكل است ولي غير ممكن نيست. در نهايت چند سؤال اساسي باقي مي ماند:

1.يك هيئت مطلوب چه ويژگي هايي بايد داشته باشد؟

2.شيوه هاي اصلاح ساختارهاي هيئات كدام است؟

3.اهداف كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت هيئات مذهبي چيست؟

4.موانع ايجاد تحول در هيئات كدام است؟

-----------------------------

منبع:www.porseman.org
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved