• تاريخ: يکشنبه 12 ارديبهشت 1389

فلسفه محلّل


           
سؤال:مردي كه زن خود را «سه طلاقه» كرده، اگر بخواهد مجدّداً با او ازدواج كند چرا احتياج به ازدواج با ديگري دارد؟

پاسخ:علماي اسلام به پيروي از قرآن مجيد، بر اين امر اتّفاق دارند كه اگر مردي همسر خويش را با شرايط مخصوصي سه بار طلاق داد، همان شوهر در صورتي مي‌تواند با آن زن مجدّداً ازدواج كند كه آن زن با شخص ديگري ازدواج نمايد. اگر او زن را با طيب خاطر طلاق دهد، طرفين مي‌توانند براي بار چهارم با هم ازدواج نمايند و تا اين كار عملي نشود، آن زن بر شوهر اوّل حرام است.
فلسفه اين شرط معلوم است؛ زيرا اسلام با مقرّر كردن آن، خواسته است از تكثير طلاق بكاهد و از اين كه طرفين طلاق را بازيچه خود قرار دهند (هر موقع خواستند ازدواج كنند و هر موقع خواستند از هم جدا شوند) جلوگيري نمايد؛ زيرا:

اوّلاً: هنگامي كه مرد مي‌خواهد اقدام به طلاق سوم كند، اگر به موضوع «محلّل» متوجّه شود و بداند كه ازدواج چهارم منوط به اين است كه اين زن با شخص ديگري ازدواج كند و طلاق بگيرد، ممكن است از اصل طلاق منصرف شود؛ زيرا، اقدام زن و مرد به طلاق معمولاً توأم با اميد برگشت است و اين اميد در طلاق سوم بكلّي منتفي است، چون هيچ مقامي نمي‌تواند شخص دوم را مجبور به طلاق سازد؛ چون ممكن است روح طرفين آنچنان با يكديگر توافق پيدا كند كه طرفين مايل به ادامه ازدواج باشند و يا لااقل شوهر دوم (محلّل) حاضر به طلاق نشود.
انديشه اين مطلب كه شايد «محلّل» ديگر زن را طلاق ندهد، در بسياري از افراد مؤثّر افتاده و از اقدام به طلاق بازمي‌دارد.
ثانياً: لزوم وجود «محلّل» در ازدواج چهارم چه‌بسا حسادت و به تعبير صحيح‌تر عواطف و غيرت و شهامت مرد را تحريك كند كه فكر طلاق را از مغز خود بيرون سازد؛ زيرا غيرت و عاطفة خاصّ زناشويي مانع از آن مي‌شود كه زني كه مدّتي با او به سر برده -حتّي پس از طلاق و از طريق مشروع- در اختيار ديگران قرار گيرد؛ و اسلام با پيش كشيدن مسألة «محلّل» در ازدواج مجدّد، خواسته است عواطف مردان را به نفع زنان و براي بقاي رشتة زناشويي تحريك كرده و از طريق صحيح و معقول، از افزايش طلاق جلوگيري نمايد.
در پايان بايد اين نكته را نيز متذكر شد: ازدواج با شخص ديگر گاهي تمايلات زن را به شوهر اول تشديد مي‌كند؛ زيرا گاهي ازدواج دوم مطابق ميل زنان صورت نمي‌گيرد و رفاه و آسايشي كه در خانه شوهر اوّلي داشت در خانه دومي ميسّر نمي‌شود؛ چه‌بسا عواطف و اخلاق شوهر اوّلي در نظر وي برتري پيدا مي‌كند و با اين شرايط و مقايسه، انقلاب روحي پيدا كرده و به ارزش زندگي از دست رفته خود پي مي‌برد و با حالت حسرت و ندامت تصميم مي‌گيرد كه اگر ورق برگردد و بار ديگر با شوهر اوّل خود ازدواج نمايد، تا آنجا كه ممكن است محيط زندگي را گرم و روشن نگاه دارد و از پيش كشيدن موضوعات كوچك منصرف شود و به ناسازگاري خود در پرتو صبر و استقامت خاتمه دهد.
 
-----------------------------

منبع:پاسخ به پرسش های مذهبی،تالیف آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله سبحانی،نسل جوان 1387
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved