• تاريخ: شنبه 16 مهر 1390

آيا پولى كه به خاطر خريدن خانه، يا ازدواج، يا مانند آن نگهدارى مى شود، مشمول خمس است؟


           

پاسخ:

اگر سال بر آن بگذرد خمس دارد و در موارد ضرورى حاكم شرع مى تواند ارفاقهايى لحاظ كند.

استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي جلد اول

------------------------------------------------------------------------------

منبع:www.rasekhoon.net

 

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved