• تاريخ: شنبه 16 مهر 1390

مستأجرين بايد مبلغى به وديعه و سپرده به مالكين بدهند تا به آنها خانه اجاره دهند، آيا مبلغ وديعه و سپرده كه طبعاً سال بر آن مى گذرد مشمول خمس است؟


           

پرسش:مستأجرين بايد مبلغى به وديعه و سپرده به مالكين بدهند تا به آنها خانه اجاره دهند وگرنه، يا خانه را اجاره نمى دهند، يا مال الاجاره بيشترى طلب مى كنند، آيا مبلغ وديعه و سپرده كه طبعاً سال بر آن مى گذرد مشمول خمس است؟

 

 

پاسخ:

 مبلغ مذكور جزء مؤونه است و خمس ندارد; امّا اگر آن را بازپس گرفت و نيازى به آن نداشت احتياط آن است كه خمس آن را بدهد.

استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي جلد اول

------------------------------------------------------------------------------

منبع:www.rasekhoon.net

 

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved