• تاريخ: چهار شنبه 6 مهر 1390

دانشگاهها پولى به قرض (بورسيّه) به دانشجويان مى دهند و بعداً به تدريج پس مى گيرند، آيا اين پول خمس دارد.


           

پاسخ:

خمس ندارد.

استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي جلد اول

------------------------------------------------------------------------------

پاسخ داده شده تنها برای مقلدین مرجع ذکر شده معتبر است

منبع:www.rasekhoon.net


 

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved