• تاريخ: چهار شنبه 6 مهر 1390

اگر بعد از اتمام بافت قالى، بدون اين كه سال بر آن بگذرد، آن را بفروشند و به مصرفى برسانند، خمس دارد؟


           

پاسخ:

هرگاه سال خمسى بر آن نگذشته، خمس ندارد.

استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي جلد اول

------------------------------------------------------------------------------

پاسخ داده شده تنها برای مقلدین مرجع ذکر شده معتبر است

منبع:www.rasekhoon.net

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved