• تاريخ: چهار شنبه 6 مهر 1390

چنانچه شغل و درآمد فرد از قاليبافى نباشد، بلكه قالى صرفاً جنبه كمك هزينه زندگى داشته باشد، آيا خمس دارد؟


           

پاسخ:

جواب: فرقى نمى كند، اگر سال بر آن گذشته باشد خمس دارد.

استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي جلد اول

------------------------------------------------------------------------------

پاسخ داده شده تنها برای مقلدین مرجع ذکر شده معتبر است

منبع:www.rasekhoon.net

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved