• تاريخ: چهار شنبه 6 مهر 1390

افرادى كه سال خمسى دارند، اگر هنگام حساب سال قالى ناتمام باشد، خمس آن را چگونه حساب كنند؟


           

پاسخ:

جزء درآمد سال بعد حساب مى شود.

استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي جلد اول

------------------------------------------------------------------------------

پاسخ داده شده تنها برای مقلدین مرجع ذکر شده معتبر است

منبع:www.rasekhoon.net

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved