• تاريخ: جمعه 22 مهر 1390

. امامان بیشتر از خدا چه می خواستند ؟ آیا درباره مسایل روزمره و دنیایی هم دعا می کردند؟


           
پرسش : امامان بیشتر از خدا چه می خواستند ؟ آیا درباره مسایل روزمره و دنیایی هم دعا می کردند؟    

 

 

 جواب:  با توجه به آموزه های روایی و نیز محتویات دعاهای معتبر مأثوره می توان گفت که در مجموع می توان حوائج معنوی و دنیوی را با رعایت مرزهای دعا از خداوند متعال طلب کرد . چنانکه علی (ع) فرموده است : « بدان بدرستی کسی که گنجینه پادشاهی دنیا و آخرت در دست اوست ، به تو اجازه داده تا او را بخوانی و اجابت تو را به عهده گرفته و فرمان داده که از او درخواست کنی تا به توعطا فرماید و از او همت طلب کنی تا تو را رحمت آورد.... هرگاه او را بخوانی آوازت را بشنود .... . پس [ حال که او را این گونه شناختی ] نیازت را به سوی او می بری و سفره دلت را نزد او می گسترانی ، از غم هایت به سوی او شکوه می کنی و حل مشکلات را از او می خواهی  و برکارهایت از او یاری می گیری و از گنجینه های رحمتش چیزهایی را می طلبی که دیگران قدرت بخشیدنش را ندارند، چیزهایی مانند فزونی عمر ، سلامت بدن ، گشایش روزی و...  ».[1]  شاید برای خیلی ها خواسته های معنوی جای اشکال نباشد ولی در خصوص حوائج دنیوی برخی می پندارند که با روح دعا که نزدیکی به معنویات و دوری از امور دنیوی است ، ناسازگار می باشد. اما چنین نیست . زیرا حوائج دنیوی مشروع که آدمی را به معنویات نزدیک می سازد و زمینه را برای تعالی و رشد روح فراهم می کند ، هیچ اشکالی ندارد، دنیا هرچند پل و گذرگاه به آخرت است ، ولی محل کشت زار و کاشتن بذر است و هر چقدر آدمی دارای طول عمر ، وسعت رزق ، روزی حلال ، فرزندان و زن صالح و امکانات مشروع و نیز سلامت جسمی باشد ، کشت بهتری خواهد کرد و برداشتش در آخرت بیشتر خواهد بود. غیر ازآنکه اهل بیت به وفور در دعاهای گوناگون حوائج دنیوی خویش را کنار نیازهای معنوی مطرح می کرده اند و بدین سان به ما می آموختند که از خدا چه بخواهیم . باید از خدا بصیرت و بینش طلب کنیم  تا بهتر با او سخن بگوییم و دقیق تر بدانیم با او چه بگوییم.       بعداز این ما دیده خواهیم از تو بس          تا نپوشد بحر را خاشاک و خس[2]    

  ......................................................................................................................


1. نهج البلاغه ، نامه 31.

 2. مثنوی ، دفتر ششم ، 2311.     

 

 -منبع:کتاب دعا وتوسل؛محمد رضا کاشفی،سید محمد کاظم روحانی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها   

كد:131/1

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved