• تاريخ: جمعه 22 مهر 1390

چرا دعای برخی از دعا کنندگان به اجابت می رسد و دعای گروه دیگر مستجاب نمی شود؟


           
پرسش : چرا دعای برخی از دعا کنندگان به اجابت می رسد و دعای گروه دیگر مستجاب نمی شود؟    

 

جواب: باید دانست استجابت دعا و  عدم استجابت آن دلایل متعددی دارد . اما با استفاده از روایات به برخی از مهمترین آنها اشاره می کنیم.       الف. دعای کسانی که مستجاب می شود: 1. دعای امام عادل برای رعیتش،2. دعای پدر نیکوکار برای فرزندش، 3. دعای فرزند نیکوکار برای پدرش ، 4. دعای مظلوم ،[1] . 5. دعای کودکان بی گناه،[2]6. دعای مومنی برای مومن دیگر ،[3]7. دعای قاری قران [4]،.8. دعای فرد نیکوکار برای قومی که سپاس احسانش را نداشتند [5]،. 9.کسی که در دعا از همه منقطع گردیده و تنها به خداوند امید بسته است(6)  10 فردی که در عین دعا راضی به رضای خداوند است [7]       ب. دعای کسانی که مستجاب نمی شود : 1. مردی که در خانه بنشیند و بگوید خدایا روزی مرا برسان ،2. مردی که زنش را نفرین کند  در حالیکه توانایی بر طلاق او دارد، 3. دعای مردی که مال خود را بدون مدرک و شاهد به کسی وام دهد و بر علیه او دعا کند ،4. نفرین دوستی در حق دوست دیگر [8] ، .5. دعای تارک امر به معروف و نهی از منکر در طلب خیر و بهبودی وضعیت امت اسلامی [9] .
 .....................................................................................................................

  [1] . بحار الانوار ، ج 77 ، ص 421.    

 

 [2] . میزان الحکمه ، ج4 ، ص 1676  ، ش 5698 .  

 

   [3] . بحار الانوار ، ج 74 ، ص 72 .   

 

   [4] . بحار الانوار ، ج 93 ، ص 313 .  

 

  [5] . همان ، ص 349 .   

 

  [6] . همان ، ج 75 ، ص 107 .

   [7] . همان ، ج 43 ، ص 351 .   

 

  [8] . میزان الحکمه ، ج4 ، ص 1677 ، ش 5701 و 5703 .

  [9] . بحار الانوار ، ج 93 ، ص 378 .     

 

 

 منبع:کتاب دعا وتوسل؛محمد رضا کاشفی،سید محمد کاظم روحانی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها              كد:131/1

 

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved