• تاريخ: پنج شنبه 21 مهر 1390

آیا برای دعا ، زمان و مکان مخصوص هست و یا هر وقت و هر طور خواستیم می توان دعا کرد


           

پرسش :

آیا برای دعا ، زمان و مکان مخصوص هست و یا هر وقت و هر طور خواستیم می توان دعا کرد؟ جواب: 

زمان دعا

 هر چند دعا در هر وقتی مطلوب است ولی براساس روایات  اوقات مخصوصی که زمینۀ مناسبتر برای دعا کردن فراهم می آورد ، معین شده است. از جمله : سحر و نیمه شب [1]، هنگام تلاوت قران ، هنگام اذان ، هنگام بارش باران ، هنگامی که دو لشکر اسلام و کفر در مقابل هم قرار می گیرند و گروهی آماده شهادت می شوند ، هنگامی که ستمدیده ای صدای مظلومیتش بلند می شود [2] و پس از اقامه نماز[3]  و هنگام غروب خورشید و طلوع فجر [4]. دست اشکسته بر آورد دعا                سوی اشکسته ، برد فضل خدا [5] 

گفتنی اینکه ،

 اولاً ، برخی از دعاها نیز در وقت خاصی از سال باید خوانده شوند که در کتب دعایی مشخص شده است . روز جمعه [6] و هنگام سجده [7] .

 ثانیاً ، حکمت برخی از این اوقات به دلیل تقرب به پروردگار است ، مثلاً هنگام اذان  یا تلاوت قران ، آدمی به خدا نزدیکتر است  و از این رو زمینه برای دعا و استجابت دعا فراهم تر می باشد. بعضی از این زمانها به دلیل توجه خاص و ویژه به پروردگار است مانند سحر ها و یا پاره ای از اوقات به دلیل قرابت زمانی و مفات یا شهادت و یا ولادت معصومان و یا نزول قران ( شب قدر ) اهمیت می یابدو... .  

مکان دعا

 خداوند در همه جا هست و به هر جا رو کنیم او در آنجا حاضر است [8] . از این رو نمی توان دعا را به مکان مشخصی محدود ساخت ، ولی در عین حال به دلیل  ویژگی ها و تقدسهایی که برخی از مکانها دارند ،  دعا در آن مکانها توصیه و زمینه اجابت در آنها نزدیکتر تلقی شده است مانند مسجد[9]  ، یا مسجد کوفه[10]  یا مکانهای مقدسی مانند مسجد الحرام ، مسجد النبی ، مشاهد مشرفه و ...  که در کتب دعا به صورت مشخص آمده است .  


 

پي نوشتها

[1] . کافی ، ج2 ، ص 8 -  477 .[2] . همان ، 477 . [3] . تهذیب الاحکام ، ج2 ، ص 322. [4] . بحار الانوار ، ج90 ، ص 343. [5] .  مثنوی ، دفتر پنجم ، 493 . [6] . بحار الانوار ، ج 90 ، ص 343 . [7] . همان ، 344 . [8] . بقره ( 2 ) ، آیه 115 .[9] . نگا : میزان الحکمه ، ج5 ، ص 2397 ، ش 8314.

[10] . کافی ، ج3 ، ص 492 .

 منبع:

کتاب دعا وتوسل؛محمد رضا کاشفی،سید محمد کاظم روحانی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

....................................................................................................................

كد:131/1

منبع:پرسش و پاسخهاي دانشجويي  
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved