• تاريخ: پنج شنبه 21 مهر 1390

اگر با دعا به خواسته هایمان می رسیم ، چه نیازی به کار و تلاش هست ؟


           

پرسش :

 اگر با دعا به خواسته هایمان می رسیم ، چه نیازی به کار و تلاش هست ؟ جواب:نخست بايد دانست كه عوامل معنوى دو نقش اساسى دارند:

 1. به عنوان عامل مستقل حتى فراتر از عوامل مادى عمل مى كنند مانند شكافته شدن رود نيل با عصاى موسى (ع) و يا دعاى بزرگان براى شفاى برخى بيماران غير قابل درمان. 2. به عنوان عامل جبران كننده و كمك كننده مانند امداد غيبى در جنگ بدر در كنار تلاش مسلمانان در جنگ. اما اصل اوليه بر اين اساس است كه اهرم هاى معنوى جايگزين اهرم هاى مادى نشود و خداوند متعال، ابا دارد كه كارها از غير مجارى آن سامان دهد، لذا آنچه مهم است آن است كه نبايد تنها به ابزار مادى و يا تنها به عوامل معنوى اكتفا كرد. اما ترديدى نيست. البته بايد ديد خود را گسترده تر كرد و براى بالا بردن ضريب اطمينان جهت رسيدن به مقصد در كنار عوامل مادى از عوامل معنوى نيز بهره گرفت زيرا عوامل معنوى مانند دعا و صدقه در استفاده بهينه از ابزارهاى مادى و رفع موانع غير قابل پيش بينى بسيار مؤثر است. البته گفتنى است آنگاه عوامل معنوى جبران كننده برخى كاستى هاى مادى مى شود. كاستى ها برخاسته از سستى و كوتاهى انسان نباشد، زيرا سستى و تنبلى و مغرور شدن به عوامل معنوى خود از موانع تأثير عوامل معنوى است. لذا بهتر است در اين باره اين طور گفته شود كه اگر دو نفر با شرايط مادى يكسان و تلاش مساوى اقدام كنند اما يكى از آن دو نفر از دعا و عوامل معنوى نيز بهره مند باشد ضريب اطمينان او براى رسيدن به مقصد بيشتر خواهد بود اما اگر به طور عمدى تلاش كمترى كند و با تكيه بر عوامل معنوى سستى كند اطمينانى به موفقيت او نخواهد بود. منبع:کتاب دعا وتوسل؛محمد رضا کاشفی،سید محمد کاظم روحانی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 

....................................................................................................................

كد:131/1

منبع:پرسش و پاسخهاي دانشجويي 
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved