• تاريخ: پنج شنبه 21 مهر 1390

آیا برای دعا ها حد و مرزی هم هست یا هر چه خواستیم می توانیم دعا کنیم ؟


           

پرسش:

آیا برای دعا ها حد و مرزی هم هست یا هر چه خواستیم می توانیم دعا کنیم ؟ 

 جواب:دعا دارای مرزهای تعریف شده ای است و تنها در چارچوب همان مرزها اثرگذار خواهد بود و خارج از آن تاثیری نخواهد داشت. از جمله مهم ترین مرزها عبارتند از :

1. همخوانی با سنن و قوانین الهی ؛ خداوند متعال عوالم هستی و موجودات را بر اساس قوانین و نظام خاصی آفریده است و تدبیر امور طبق همان سنن است . ازاین رو اگر کسی دعایی کند که خلاف این سنن و نظام باشد نباید در انتظار تحقق آن باشد چنان که حضرت علی (ع) در پاسخ به پرسش صوحان عبدی که سوال نمود: کدام دعا بیراهه تر است ؟ امام فرمود:« دعای کسی که برای تحقق آنچه ناشدنی است دعا کند».[1]  ونیز از ایشان نقل شده است که : من در دعا گفتم : خداوندا مرا به هیچ یک از بندگانت نیازمند مساز‌‌‌(2)

2. همخوانی با نظام تشریع ؛ خداوند متعال برای انسان قوانینی را وضع کرده که ما از آن به نظام تشریع یاد می کنیم. این نظام همان باید ها و نبایدها وهمان حسن و قبح و همان خوشایندها و به آیندها است . یکی از مرزهای دعا همین قوانین تشریعی است. براین اساس آدمی نمی تواند از خدا عمل قبیح یا برایند و نبایدی را طلب کند و طلب کردن امور قبیح نهی شده است.[3] ----


 

پي نوشتها

[1] . الامالی ، ص 435 .[2] . بحار الانوار، ج93 ، ص 325 .

[3] . نگا: بحار الانوار ، ج 47 ، ص 249 .-

منبع:کتاب دعا وتوسل؛محمد رضا کاشفی،سید محمد کاظم روحانی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها  .......................................................................................................................كد:131/1منبع:پرسش و پاسخهاي دانشجويي 
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved