• تاريخ: پنج شنبه 21 مهر 1390

آیا دعا با اعتقاد به این که خداوند حکیم است و کارها را بر وفق مصلحت انجام می دهد،منافات ندارد ؟


           

پرسش:

 آیا دعا با اعتقاد به این که خداوند حکیم است و کارها را بر وفق مصلحت انجام می دهد،منافات ندارد ؟

  جواب: در یان باره باید دانست که دعا در چارچوب حکمت الهی است نه امری خارج از آن تا با آن منافی باشد. یعنی دعا دارای مرز و حدود است چه از حیث آداب ، چه از حیث محتوا و آنچه که از خدا طلب می کنیم ، ازاین رو به  هر دعایی با هر ویژگی و هر محتوایی توصیه نشده است و نیز تاثیر گذاری دعا بدون حد ومرز نمی باشد. دعا باید در چارچوب مصالح و مفاسد انسانی باشد  یعنی خواستن مصالحی که خداوند مقرر فرموده و درخواست دوری از مفاسدی که حضرت حق به ترک آن دستور داده اند و این یک سنت الهی است و دعا باید با سنتهای الهی [ حکمت خداوند] هماهنگ باشد . چنانکه حضرت علی ( ع) می فرماید :« ان کرم الله سبحانه لا ینقض حکمة فلذلک  لا یقع الاجابة فی کل دعوة »[1] ؛ «کرم خداوند حکمتش را نقض نمی کند به همین دلیل است که هر دعایی اجابت نمی شود».اگر دعا بر خلاف حکمت بالغه الهی باشد نه تنها موثر نیست و به رشد آدمی کمک نمی کند، بلکه به نزول او می انجامد و خشم خدا را می انگیزد.از خدا ، غیر خدا را خواستن                   ظن افزونی است و کلی کاستن[2]---


 

پي نوشتها

[1] . غرر الحکم، ح 3478 .[2] . مثنوی ، دفتر پنجم ، 773 .-منبع:کتاب دعا وتوسل؛محمد رضا کاشفی،سید محمد کاظم روحانی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 

.....................................................................................................................

كد:131/1

منبع:پرسش و پاسخهاي دانشجويي 
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved